Znak Spartaku

Šachový klub
Spartak Ústí nad Labem

Masarykova 228, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 44554222
Znak Spartaku
Nástěnka
 18:50 09.06.2018     Vložil(a): Pavel Chrz

pokus

20:22 02.02.2015     Vložil(a): Pavel Chrz

Z pověření
komise mládeže Šachového svazu ČR
pořádá
Šachový klub Spartak Ústí n.L., IČO:44554222

 Mistrovství České republiky středních škol 2014 - 2015

30.3. - 31.3. IH Bohemia a Dům kultury Ústí n.L.

web: republika.chessul.org

email: republika@chessul.org
Přesměrován na ředitele soutěže, zpracovatele přihlášek a hospodářku.

startovky 

stav přihlášek, oprávnění účastníci

propozice  - obecný rozpis

pozvání škol 

 mapka
obsahuje: nádraží, ubytování+ hrací salonky 1.den,
velký sál 2.den, obědy, volný čas (lanovka na Větruši)

Kronika klubu s ustavující valnou hromadou 16.1. 1924
(psána 1924 - 1965, bude k nahlédnutí)

TOP akce klubu:
38. ročník letního šachového tábora 30.6.-10.7. 2015
23. ročník Šachového festivalu Ústí n.L. 15.-17.5. 2015
(10 turnajů)
 
Galerie vítězů a výsledky přeboru okresu Ústí n.L. škol 2014-201514:27 21.07.2013     Vložil(a): Pavel Chrz     Upravil(a): Pavel Chrz

Z šachového soustředění Doksy 2013

Vše ostatní o šachovém táboře 2013 proklikem zde

Bojovka

 Jak probíhala, jak se řešilo, co bylo cílem a jaká odměna za celodenní úsilí

slovem i obrazem

 Celodenní bojovka je každoroční součástí našich táborů a stala se velmi prestižní soutěží, bez které si především ti zkušenější nedokáží tábor představit. Každý tým, který nalezne poklad může mluvit o úspěchu, protože je celodenní, velmi náročná a ne každým rokem se to všem týmům podaří. Samozřejmě každý tým se snaží být první, ale i další umístění jsou po zásluze odměněna.

Bojovku jsem uvedl v praxi poprvé v roce 1994 při tehdejších zimních šachových táborech s lyžováním v Srní na Šumavě, když poslední den již byly horší podmínky na lyže. Od té doby je součástí našich letních táborů.

            Týmy musí řešit logické i orientační úlohy, dostávají se do dalších fází, aby na závěr zjistily, jaký je klíč k pokladu. Vyhrává nejen fyzická kondice v obíhání po lese indicií, ale i logické myšlení, řešení šachových úloh, důvtip k nalezení klíče k řešení. Bojovka začíná raním probuzením kapitánů, kteří si musí vzbudit svůj tým a tým pohromadě se vydává za dobrodružstvím bojovky. Někdy neprozradíme den bojovky, jindy jsme svolali ráno kapitány o den dříve než byla nahlášena a někdy začíná překvapivě v noci nočním prologem.

 A jak probíhala letos?

Foto: Letošní část v hledání indicií (zakroužkováno) na dvou mapách orientačního běhu (oproti turistické mapě bílá je prostupný les, zelená dle odstínu méně prostupný les, měřítko 1:15.000, vyznačeny detaily - větší kameny, skalka, vývraty atp.). 

   V 6:30 je svolána porada kapitánů, kde jim předložen první úkol ranního prologu. Musí si vzbudit co nejrychleji svůj tým, každý si sbalit věci na celý den (včetně mikin, bund, plavek, ručníků, čepic, lahev na pití, tužky, sešity), do pokoje se již nevrátí, pokoje se stanou stanovištěm jednotlivých týmů. Až je nastoupen celý tým, běží k rybníku. V něm již čeká 6 petflašek s úkoly. Nejodvážnější člen týmu musí pro flašku doplavat a pak vyřešit tým šachovou a logickou úlohu. Od startu kapitánů do pokojů v 6:40 se počítá čas do odevzdání obou úloh. Tím končí prolog, jde se na snídani a od 9.hodin dostávají týmy další úkoly týmy v hlavní části bojovky dle času prologu.

 Ráno V praxi: Po šesté ranní Filip Vozáb s Jirkou Zemaníkem jdou roznést do lesa kontroly a indicie pro další dopolední část. Jana Jírková s Emilem Vlasákem jdou umístit peflašky do rybníka. Zkontrolovat labutí rodinku, zda labuťák nebude nebezpečný. Ale je na druhém konci rybníka a netváří se, že by se do bojovky chtěl zapojil. Horší je to s rybáři, kteří jsou z toho trošku mrzutí, ale odkráčí do jiných míst. Pavel Chrz zajišťuje svolání porady kapitánů, instrukce i várnici s horkým čajem a kelímky pro plavce u rybníka.

   Balení věcí a nástup týmů proběhl velmi rychle (něco měli již večer připraveno), první vybíhá k rybníku tým Šmoulů Michala Slivy. Do vody jdou z kapitánů Michal a Richard Sliva, z dalších týmů nechali kapitáni vyniknout mladší členy svých týmů a tak plavou pro petflašky s úkoly Pavel Kovář, David Pham, Jirka Jírek i desetiletý Matěj Černý. Po vyřešení dvojtažky a logické úlohy je nejrychlejší tým Šampiónů v 7:10 hodin, kde Honza Mikeš rychle vyřeší šachy a Honza Do logiku. Poslední odevzdávají Kamzíci (Jarda Říha) a Králové (Verča Valterová) v 7:40, kteří se zasekli na logické úloze. Ztráta půlhodiny však pro celodenní hru není závratná.

    Foto: Jirka Jírek připlaval s petflaškou s úkoly

 

            Čas se týmům stopnul a jen snídaně je společná, pak dostanou balíčky místo oběda.

 

V 9:00 jsou rozdána pravidla a cíl co hledat a pak již dostávají týmy úkoly dle časů prologu.

V této části mají vyřešit alespoň 2 úlohy z 2 těžších logických a nelehké šachové dvojtažky a trojtažky. Za vyluštění minimálně dvou ze čtyř teprve mohou dostat mapu s indiciemi. Vědí, že po indiciích než půjdou k pokladu, musí dořešit i třetí. Všechny čtyři vyřešené znamenají nápovědu.

 Při hledání 9 indicií se může tým rozdělit na dvě části (každý tým dostane 2 mapy), nikdo nesmí jít sám a v každé části týmu musí být žák ročníku 2001 a starší a každý člen musí být u nalezení alespoň 4 indicií. K mapě mají 15 obrázků světových šachistů a na druhé straně písmenka, která jim bez indicií nic neřeknou.

  Foto: Tým Králů řeší úlohy.

 Dopoledne v praxi: Vedoucí tým Šampioni má pouze dvojtažku, logickou i šachovou trojtažku nemohou vyřešit. První vyřeší a na trať vybíhá tým Borůvci vedený Ríšou Slivou krátce po 10 hodině (měl ztrátu na šampiony 11 minut v prologu), . Postupně další do 11:20 opouštějí s mapou své stanoviště, šampioni již mají obavu, aby vůbec vyběhli, trojtažku vyřeší až po 12. hodině.

   Všichni najdou podle mapy indicie, byť se jedná o 2 trasy o cca 2,5 až 5 kilometru v lese, indicie jsou zakresleny na mapě.  Pak se sejdou na stanovišti v pokoji a řeší co s nalezeným. Není to jednoduché, musí vymyslet co se po nich chce. První pro klíče jde tým Borůvci Richarda Slivy, po něm Jardy Říhy Kamzíci. Moc fotky mistrů nejdou týmu Králů Verči Valterové, ale jako jediní vyřeší všechny 4 ranní úlohy a za to je dle pravidel nápověda. Dozví se jen jména na obrázcích, pak si s indiciemi již rychleji poradí a jdou si jako třetí pro klíč. Nakonec přeci jen šestí Šampióni po Šmoulech a Hipízácích vyřeší i tuto část.

 

 Šampioni, kteří se zasekli na úlohách, jdou jako poslední pro indicie a dělají vše, aby umístění vylepšili, na fotu se z úspěšného hledání kontrol s indiciemi vrací Pavel Kovář a Honza Do.

 

Na indiciích mají přesmyčky, které složí v jméno, nápovědou jsou fotky šachistů. Vyberou tak 9 z 15 šachistů a dle čísel u přesmyček sestaví v pořadí a pak na zadní straně písmena jim dají heslo. Je to komplikovanější o to, že heslo je v angličtině (což samozřejmě není předem známo), mají si říci o „klíč od  č.11“.

 


 

   Po nalezení uvedené  tajenky, že si mají říci o klíče č. 11 má každý tým v chatce č.11 mapu, obrázek rodinného domu (kde se na zahradě u lampionku skrývá poklad - to již vědí z pravidel, jen fotku neměli) a také papír, kde je napsáno, že ulice a číslo popisné domu je na přiložené orientační mapě. Na mapě červený kroužek, a u kroužku napsáno „nápověda“.

   Vtip/léčka je v tom, že 2,5 kilometru vzdálená nápověda obsahuje jen zopakování, že ulice a číslo popisné je přeci na mapě (jak již máte na papíře z chatky napsáno). A opravdu, jediný nápis ulice a čp je v tiráži - správce mapy, který mapu tvořil, ulice, čp, Doksy. A s ním, panem Novákem – orientačním běžcem a mapařem,  bylo vše s umístěním pokladu domluveno, a přístup na pozemek otevřenou brankou a ponechání pokladu nám rád umožnil. (Týmy měly v pravidlech, že až uvidí bíločervený lampiónek a fotka domu odpovídá skutečnosti, mohou porušit obecně platná pravidla vstupu na soukromý pozemek).   

  Důležitou podmínkou je však, že při nalezení pokladu musí být tým pohromadě. Jinak se vrátit pro druhou část týmu a znovu pohromadě jít k pokladu.

 Foto: Dům p.Nováka, ten bylo potřeba nalézt (na stromě byl červenobílý lamionek a u toho poklad - první tým měl v lampionku poukázku do cukrárny a všechny týmy pod ním sáček bonbonů, ke kterému dostali v táboře po návratu něco mnohem většího). Dům je na okraji Doks a Doksy nejsou tak malé. Nápovědou po 5km běhu do lesa (absolvovalo 5 týmů) nebo doptání se lidí (2 týmy, z toho jeden pro jistotu obě verse), na stromě byl smluvený lampionek a u něho poklad.

V praxi: Tým Borůvků neponechá nic náhodě, část týmu jde pro nápovědu a část do města s fotkou. Oba jsou úspěšní a pak jdou najisto pro poklad. Každý tým  má bonbóny pod lamiónkem (k těm v táboře dostane velkou odměnu) a první tým navíc poukázku do cukrárny. Ríša Sliva tak s pokladem (nalezeno 14:30) zamíří do cukrárny. Druhý pro nápovědu vybíhají Kamzíci. 5kilometrová trať však vezme čas a mezitím jde do chatky Verča Valterová s týmem Králů. Verča zariskuje (chytře), nechá nápovědu 2,5 km vzdálenou být a tým vyráží s fotkou do města. Zjistí od lidí, kde dům je a tak se posune na stříbro. Až poté s nápovědou ze vzdáleného místa v  lese jdou pro bronz Kamzíci Jardy Říhy (oba medailisté měli půlhodinu ztráty z prologu). Šmloulové Míši Slivy se zdrželi řešením, chyběl včas nápad a tedy bramborová medaile. Hipízáci si moc nevědí rady i s nápovědou a nakonec adresu najde na mapě desetiletý Filip Krupa. Váhání využije poslední tým Šampionů a s nápovědou z lesa zamíří za pokladem a získá alespoň 5.místo. Nakonec i díky Filipovi i šestý tým Martina Vlasáka poklad najde, v 17:32, 28 minut před limitem.

 

V táboře pak na každý tým čeká plato ovoce: Meloun, banán, hroznové víno, broskve i sušenky.

 Vítězný tým Borůvci (v záběru níže chybí jen Vojta Limr).
Borůvci, tým Ríši Slivy, dobyli poklad první a krom této odměny i poukázka do cukrárny.

 

   Druzí byli Králové, zády otočen Vašek Turek a Dan Balín.

 

 Třetí Kamzíci, skryt je vlevo Mikuláš Turek, částečně vpravo je vidět kapitán Jarda Říha.

 

 Míša Sliva nese svému týmu, 4. v pořadí, Šmoulům, dobytý poklad. Při přechodu z místnosti na ostré slunce se netváří nadšeně, tým (Bertik Pavelka, Jakub Bílý, David Tran, Wilík Postránský, Martin Krupa) již na odměnu ano.

 

 

  Pátý tým Šampionů, po raním prologu vedl. Ve finiši se dostával ze 6.místa. Vpravo čátečně vykukuje Štěpán Mach a Pavel Kovář.

 

 

… a šestý tým Hipízáků, také samozřejmě obdržel odměnu za poklad, bude mít svůj čas z bojovky na filmovém dokumentu z tábora.

Obvykle po večerech úlohy i vtip bojovky připravujeme a vymýšlíme s Emilem Vlasákem, Filip s Jirkou připravují a zabezpečují trať, zdravotnice Jana Jírková je připravena jako záchranný tým. Poděkování letos mapaři a orientačnímu běžci ing. Tomovi Novákovi za umožnění ukrytí pokladu na svém pozemku.

                                                                                               Pavel Chrz      

 

 09:27 19.05.2013     Vložil(a): Pavel Chrz     Upravil(a): Pavel Chrz

 

 

Festival 2012

 

převod dat na stránku festivalu

 

 

 

převod dat

 

převod dat

 Festival výsledky

Turnaj zdravotně hendikepovaných:
1. místo: Pavel Rychtář (Sokol Ml. Boleslav)

2. místo: Ladislav Ladislav (Svádov-Olšinky)

3. místo: Milan Lizner (Pankrác Praha)

Mistrovství ČR veteránů:
1. místo: Serguei Vesselovsky (BŠS Frýdek-Místek)
2. místo:  František Vykydal (Lokomotiva Brno)

3. místo: Josef Lácha (SK Litoměřice)

Turnaj neregistrovaných:
1. místo: Martin Pelc (   )

2. místo: Pavel Kufel (Teplice)
3. místo: Petr Šmíd (Ústí) 

Open "A", Grand-Prix ČR v rapid šachu:
1. místo: 
Sergeuei Vesselovsky (BŠS Frýdek-Místek)
2. místo: Jan Rubeš (ŠK Teplice)

3. místo: Zdeněk Janda (SK Děčín)
 
Nejlepší žena:
Hana Kubíková (TJ Praga Praha)
Junior *89 a ml.: Jan Rubeš (SK Teplice)
Juniorka *89 a ml.:
Helena Grussová (TJ Klášterec)

Amaterský Open "B", rapid šach:
1. místo: Jiří Kopecký (TJ Kralupy n.V.)
2. místo: Jiří Jirásek (Sokol Jirkov)

3. místo:  Jakub Černý (SK Děčín)
Nejlepší žena:
Michaela Šaffová (Sokol Litvínov)

Nejlepší hráč do 1700 ELO:
Jiří Liška sen. (1.Novoborský)

Super-bleskový turnaj:
1. místo: Serguei Vesselovksy (BŠS F-M)
2. místo: Jan Rubeš (SK Teplice)
3. místo: Vladimír Hadraba (SK Teplice)

KP juniorů v bleskovém šachu:
1. místo: Ondřej Toma (Sokol Údlice)
2. místo: Jan Rubeš (ŠK Teplice)

3. místo:  Martin Vlasák (ŠK Spartak Ústí n.L.)


Turnaj žáků:
1. místo: Matyáš Kalužný (Sokol Údlice)

2. místo: Jiří Liška (1.Novoborský)
 

3. místo: Daniel Bobek (SK Teplice)

Kategorie mladší žáci:
1. místo: Jiří Liška (1.SK Novoborský)

2. místo: Marek Sýkora (Desko Liberec)

3. místo: Václav Soukup (ŠK Spartak Ústí nL)


Kategorie dívky:
1. místo:
Kalinová Eliška (ŠK Spartak Ústí nL)
2. místo: Kamila Stránská (SK Teplice)
3.místo: Eliška Mrišová (Chess Most)

Nejl. nejmladší žák (2003 a ml): Adam Polanský (Chess Most)
Nejlepší družstvo: Chess Most (Jiří Škuthan, Daniel Hanzlík, Tomáš Hanzlík, Šimon Tvrdík).
2. SK Teplice
(Daniel Bobek, Pavel Zeman, Kamila Stránská, Kryštov Burger)
3. ŠK Spartak Ústí nL. (Václav Soukup, Eliška Kalinová, Jirka Jírek, Jirka Rojt)

Open bleskový turnaj:
1. místo: Vladimír Hadraba (SK Teplice)
2. místo: Libor Chochol (ŠK Spartak Ústí nL)
3. místo: David Král (SK Teplice)

4. místo: Kamil Balín (ŠK Spartak Ústí n.L.)
5. místo: Jakub Přibyl (ŠK Spartak Ústí nL)
6. místo: Tomáš Popper (FIMA ČSOB)
7. místo: Helena Grusová (TJ Klášterec)
8. místo: Jaroslav Říha (TJ Libouchec)
Finále B ( 9.): Jan Čermák (Mosad Č.Kamenice)
Finále C (17.):
Michal Babička (SK Děčín)
Nejlepší žena *89 a ml.:
Helena Grussová (TJ Klášterec)
Nejlepší junior *89 a ml.: Daniel Kolář (ŠK Spartak Ústí n.L.)

Open bleskový turnaj - Krajský přebor:
1. místo: 
Vladimír Hadraba (SK Teplice)
2. místo:
Jan Rubeš (SK Teplice)
3. místo: 
David Král (SK Teplice)
Nejlepší žena: Helena Grussová (TJ Klášterec)

Turnaj začátečníků:
1. místo: Vojtěch Stříž (Chess Most)
2. místo: Šimon Drda (Chess Most)
3. místo: Pavel Šmíd (ŠK Spartak Ústí nL)
 

 

 

 09:26 19.05.2013     Vložil(a): Pavel Chrz

Turnaj zdravotně hendikepovaných:
1. místo: Pavel Rychtář (Sokol Ml. Boleslav)

2. místo: Ladislav Ladislav (Svádov-Olšinky)

3. místo: Milan Lizner (Pankrác Praha)

Mistrovství ČR veteránů:
1. místo: Serguei Vesselovsky (BŠS Frýdek-Místek)
2. místo:  František Vykydal (Lokomotiva Brno)

3. místo: Josef Lácha (SK Litoměřice)

Turnaj neregistrovaných:
1. místo: Martin Pelc (   )

2. místo: Pavel Kufel (Teplice)
3. místo: Petr Šmíd (Ústí) 

Open "A", Grand-Prix ČR v rapid šachu:
1. místo: 
Sergeuei Vesselovsky (BŠS Frýdek-Místek)
2. místo: Jan Rubeš (ŠK Teplice)

3. místo: Zdeněk Janda (SK Děčín)
 
Nejlepší žena:
Hana Kubíková (TJ Praga Praha)
Junior *89 a ml.: Jan Rubeš (SK Teplice)
Juniorka *89 a ml.:
Helena Grussová (TJ Klášterec)

Amaterský Open "B", rapid šach:
1. místo: Jiří Kopecký (TJ Kralupy n.V.)
2. místo: Jiří Jirásek (Sokol Jirkov)

3. místo:  Jakub Černý (SK Děčín)
Nejlepší žena:
Michaela Šaffová (Sokol Litvínov)

Nejlepší hráč do 1700 ELO:
Jiří Liška sen. (1.Novoborský)

Super-bleskový turnaj:
1. místo: Serguei Vesselovksy (BŠS F-M)
2. místo: Jan Rubeš (SK Teplice)
3. místo: Vladimír Hadraba (SK Teplice)

KP juniorů v bleskovém šachu:
1. místo: Ondřej Toma (Sokol Údlice)
2. místo: Jan Rubeš (ŠK Teplice)

3. místo:  Martin Vlasák (ŠK Spartak Ústí n.L.)


Turnaj žáků:
1. místo: Matyáš Kalužný (Sokol Údlice)

2. místo: Jiří Liška (1.Novoborský)
 

3. místo: Daniel Bobek (SK Teplice)

Kategorie mladší žáci:
1. místo: Jiří Liška (1.SK Novoborský)

2. místo: Marek Sýkora (Desko Liberec)

3. místo: Václav Soukup (ŠK Spartak Ústí nL)


Kategorie dívky:
1. místo:
Kalinová Eliška (ŠK Spartak Ústí nL)
2. místo: Kamila Stránská (SK Teplice)
3.místo: Eliška Mrišová (Chess Most)

Nejl. nejmladší žák (2003 a ml): Adam Polanský (Chess Most)
Nejlepší družstvo: Chess Most (Jiří Škuthan, Daniel Hanzlík, Tomáš Hanzlík, Šimon Tvrdík).
2. SK Teplice
(Daniel Bobek, Pavel Zeman, Kamila Stránská, Kryštov Burger)
3. ŠK Spartak Ústí nL. (Václav Soukup, Eliška Kalinová, Jirka Jírek, Jirka Rojt)

Open bleskový turnaj:
1. místo: Vladimír Hadraba (SK Teplice)
2. místo: Libor Chochol (ŠK Spartak Ústí nL)
3. místo: David Král (SK Teplice)

4. místo: Kamil Balín (ŠK Spartak Ústí n.L.)
5. místo: Jakub Přibyl (ŠK Spartak Ústí nL)
6. místo: Tomáš Popper (FIMA ČSOB)
7. místo: Helena Grusová (TJ Klášterec)
8. místo: Jaroslav Říha (TJ Libouchec)
Finále B ( 9.): Jan Čermák (Mosad Č.Kamenice)
Finále C (17.):
Michal Babička (SK Děčín)
Nejlepší žena *89 a ml.:
Helena Grussová (TJ Klášterec)
Nejlepší junior *89 a ml.: Daniel Kolář (ŠK Spartak Ústí n.L.)

Open bleskový turnaj - Krajský přebor:
1. místo: 
Vladimír Hadraba (SK Teplice)
2. místo:
Jan Rubeš (SK Teplice)
3. místo: 
David Král (SK Teplice)
Nejlepší žena: Helena Grussová (TJ Klášterec)

Turnaj začátečníků:
1. místo: Vojtěch Stříž (Chess Most)
2. místo: Šimon Drda (Chess Most)
3. místo: Pavel Šmíd (ŠK Spartak Ústí nL)
 


21:00 09.12.2012     Vložil(a): Pavel Chrz


Zakončení klubovního přeboru, předvánoční nálada, bleskový turnaj a:
Vyhodnocení roku 2011

  V pátek se v naší klubovně uskutečnil předvánoční slavnostní večer. 

Nejprve předseda klubu Pavel Chrz připomenul výsledky roku 2011, zmínil po poklesu členské základny její nárůst od poloviny roku v dospělých i žácích. U mládeže jsou od září dva nové kroužky o 2x10 dětech, poděkování všem, kteří se starají o mládež.

A poté byly vyhodnoceny nejlepší výkony uplynulého roku 2011.

Kategorie mužů    : Pavel Makevich (skvělé výkony za ligový Á-tým).
kategorie žen        : Lucie Batelková (skvělé výkony v KPI. družstev za béčko)
Kategorie seniorů : Jaroslav Mikeš   (nejlepším seniorem na Opnu v Pardubicích)
Kategorie juniorů  : Jan Mikeš (Mistr Čech a další úspěchy)
Kategorie týmů     : Družstvo mladších žáků (5.misto na finále MČR): Vašek Soukup, Gusta Brejník, Jan Hubert Pavelka, Eliška Kalinová, Jirka Jírek a Dan Balín.
Za mnohaletý přínos klubu obdržel ocenění Václav Kupšovský při příležitosti svého nadcházejícího lednového jubilea - 65 let.

 Předtím byl vyhodnocen otevřený přebor klubu. Vyhráli "mladíci" Jan Mikeš před Jardou Říhou jun. a Václavem Kupšovským.
 Nejlepší ženou byla Marie Bažantová, juniorem Jan Mikeš, seniorem Václav Kupšovský a hráčem do ela 1900 Jirka Lisý.

 Poté 12 zájemců sehrálo silně obsazený bleskový turnaj na 11 kol každý s každým s mezinárodní účastí dvou hráčů Běloruska, zahrál si i "Jablonečák", bývalý náš člen, Ondra Sýkora. Suveréně zvítězil Kamil Balín 9,5 bodu před Dušanem Erbanem 8 a  Pavlem Chrzem 7,5. Pavel Makevich přivedl kamaráda z Běloruska Kuznětsova a společně ještě s Honzou Mikešem obsadili 4.-6.místo se 7 body. 7. Ondřej Sýkora 6b., 8. čerstvý otec Petr Němec 5,5, 9.Václav Kupšovský 3,5, 10. Tomáš Zima 3, 11. Ivan Hrabal 1 a 12.Jirka Lisý bez bodu.

Kdo přišel určitě nezaváhal a již se těšíme na událostmi nabitý příští rok.

 

O den později skončil Jan Mikeš v první polovině na MČR v bleskovém šachu juniorů, 21.z 46. Držel se v první patnátce, prohry v závěru ho posunuly níže. Dostal se tam jako náhradník, tak slušný úspěch.
 Zároveň se v Praze hrálo i ČR mužů a žen ve stejném sále, reportáž 60 min na ČT4 bude 23.12. (i poté na inetu).   11:16 20.09.2010     Vložil(a): Pavel Chrz

ME mládeže Batumi 2010 – tisková zpráva č.1.Pozdrav z východního pobřeží Černého moře. 

   Po nedělní půlnoci dorazila výprava reprezentace mládeže ČR do místa konání Mistrovství Evropy přímořského Batumi. Po rychlejší trase letadly přes Istanbul a Trabzon nás čekal trošku zdlouhavý pětihodinový přesun autobusem s důkladnými kontrolami na Turecké i Gruzínské straně hranice. Stejně tak s námi v jiných autobusech cestovali Švýcaři, Francouzi, Italové, Řekové, přímo letadlem až do místa je prostě v jiných cenových relacích.
   Zato nás přivítal velmi hezký hotel, s prostornými dvojlůžkovými pokoji. I město z okének autobusu na nás udělalo estetický dojem a jak se rádi rozpovídali místní z ochranky před hotelem, která nás non-stop hlídá, je Batumi prý nejhezčí město široko daleko. Více uvidíme dnes, kdy v 15. hodin startuje první kolo (13.hod. SEČL), tak snad bude mládež na náročnější cestě na startu fit.  

 Jak vypadá naše výprava ? Budou nás reprezentovat :

H18Kuchynka LukášTatran Litovel
H18Krejčí JanTatran Litovel
D18Olšarová KarolínaSK Slavia Orlová
H16Karlík OndřejSokol Hošťálková
D16Langnerová KarolínaSlovan Havířov
H14Haman JakubŠK Kladno
D14Lužíková NicolaSokol Šumperk
H12Kratochvíl VítTJ Náměšť n.O.
D12Suchomelová SimonaJiskra Havlíčkův Brod
D12Pýchová NelaSpartak Vlašim
H10Soukup VáclavSpartak Ústí n.L.
D10Řeřábková EliškaTourist Biomedica Říčany
H8Dolanský LukášTJ Spartak Kaplice
D8Němcová KarinSK OAZA Praha
 Trenéři svazu:
Sergej Berezjuk (šéftrenér výpravy) a Vladimír Talla.
 Osobní trenéři :
Ondřej Matějovský (trenér N.Pýchové) a Pavel Chrz (trenér V.Soukupa)
 Rodiče, resp. rodinní  příslušníci :
Andrea Odehnalová, Kristýna Němcová, Lenka Dolanská, Věra Soukupová, Jaroslav Řeřábek, Josef Kratochvíl, Jaroslava Suchomelová, Pavel Pýcha, Libor Lužík.
       Fanděte našim barvám, v další zprávě pošlu  z místa i fotky.

14:13 08.09.2009     Vložil(a): Jaromír Šulc     Upravil(a): Jaromír Šulc

FIDE Open na pláži

Den První

Tento rok jsem se rozhodl si konečně udělat dovolenou a tak jsem vyjel na turnaj do Bulharska na slunečné pobřeží. Těch, kteří si tu z ČR hrajeme na šachisty, je 15 (s nešachisty cca 3O) a mezi favority rozhodně nepatříme, což je škoda, protože cenový fond je zde větší než na Open Ústí :)

V prvním kole jsem se hned posadil na první stůl a už osobně mohu říci, že se soupeřem 2528 moc velká zábava na šachovnici není. V mém volžském gambitu jsem si říkal, že špatně nestojím a zahrál jsemsedmnáctý tah a myslel si o něm, že byl silný. Soupeř pozvedl obočí, natočil hlavu a lehce s ní zavrtěl. Proč? To mi došlo v tahu dvaadvacátém a v om dalším jsem se vzdal. Připadal jsem si, že mnou stavěné pozice jsou opravdu jen piramidou karet, do které stačí lehce fouknout a je dole. Hold jsem přijel sbírat sebevědomí na sezonu ...

Dnes mne čeká nějaká účastnice mistrovství do osmnácti let, tak jsem se oholil a ještě asi půjdu koupit květiny, pro bod dnes udělám všechno :)

Jinak dovolená na tomto místě špatná není, pivo stojí 13 Kč, je docela dobré, ráno po něm není špatně, točí ho do půllitru a točí ho nonstop :) Jiné aktivity jsou dost omezené, protože jsme chytli chladné a deštivé počasí, ale snad se ještě vyjasní.

Den Třetí

Tak s květinou až za pět let, protože věkový rozdíl byl zkrátka nepřekonatelný :) Alespoň jsem si ale pěkně zakombinoval a vychutnal si první vítězství této sezóny.

Otázka: Je možné hrát během jednoho turnaje dvakrát s prvním nasazeným hráčem?

Odpověď: Ano :(

Od druhého kola nastoupil nový hráč - GM Iotov, který ve svém druhém kole (mé třetí) nehrál s nikým jiným než se mnou. Ale zase jen tak někdo nemůže říci, že si za turnaj zahrál dvakrát s elem 25?? Dnešní partii jsem se nechal trochu unést, černými jsem soupeře přečůral v zahájení a získal figuru za dva pěšce a když jsem ustál soupeřův tlak, tak jsem se dopustil dvou nepřesností, vrátil figuru a za tři tahy jsem se vzdal. Pocit mám ale z partie dobrý, protže zahrát si vyrovnanou partii s GM 2578 se mi už asi nikdy nepovede. A jeden ze tří ... kdo by si stěžoval :)

Odpoledne hraji s Petružálkem, tak alespoň trochu přispěji do soutěže družstev (ŠK Bohemia Pardubice vs zbytek světa), ve které zatím výrazně ztrácíme, ale teď se otočil los a vyměnili jsme si soupeře, tak je snad dotáhneme.

Počasí se nám lepší, tak zítra snad vyrazíme i na pláž a užijeme si i něčeho jiného než piva.

Jarda Šulc15:10 04.11.2007     Vložil(a): Pavel Chrz

  Mistrovství Evropy na Krétě - dnes s "Tulipány".

    Po těsné prohře s Ukrajinou 1,5:2,5, jsou naši muži ČR na začátku druhé desítky a dnes je čekají Holanďané. Soupeři jsou nasazeni před našimi a v posledním vzájemném utkání na Mallorce (olympiáda 2004), v závěrečném kole, naši podlehli 1:3 a skončili tak i mimo první dvacítku. Podaří se dnes odveta ? On-line partie výsledky - odkazy viz níže (od 14:30 do 20:00 on-line partie).
 Ženy včera porazili 2,5:1,5 Finky.

     Pavel Chrz 11:39 02.11.2007     Vložil(a): Pavel Chrz

       ČR zítra s Ukrajinou.

   Na Mistrovství Evropy si vede zatím velmi dobře reprezentace ČR v soutěži mužů. 13. nasazený náš tým ze čyřiceti reprezent. týmů je zatím na osmém místě, ztrácí však jediný zápasový bod na druhé Slovince. Zatím ČR vyhrála 3x, prohrála jen s prvním nasazeným a vedoucím celkem Ruskem těsně 1,5:2,5 a včera naši remizovali s 5. nasazenými Bulhary 2:2. David Navara porazil Čeparinova (nádhernou obětí dámy), jehož večer předtím bulharský spoluhráč Topalov, mistr světa z roku 2005, označil za možného budoucího světového šampióna. Po dnešním dni volna mají naši zítra za soupeře druhou nasazenou Ukrajinu. Zajímavý bude souboj na 1. šachovnici našeho Davida Navary s Ivančukem.   Ženám ČR se zatím tolik nedaří, naopak mají bilanci výher-remíz-proher 1-1-3, 24. místo si mohou zítra vylepšit v sobotním utkání s Finkami.
   Po sobotním 6.kole jsou na programu závěrečná tři v neděli až úterý.
   On-line denně (kromě dnešního volného dne) od 14.30 cca do 20.00, včetně sehraných partií, na  http://www.greekchess.com/euro2007/games.html (tahy se automaticky zobrazují, nemusí se "aktualizovat".
  Výsledky mužů resp. žen na :
http://www.chess-results.com/Tnr8333.aspx? resp. http://www.chess-results.com/tnr8334.aspx?

Pavel Chrz